KAYIT ESNASINDA ÖDENECEK KATKI PAYLARI

Yayınlanma Tarihi: 22-01-2015

ref1

27.09.2014 tarih ve 29132 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulunun 11. Maddesi gereğince ders kayıtları nedeniyle ödenecek
Katkı payı/öğrenim ücretinin yanı sıra ek olarak ödenecek ücretlerin hesaplanabilmesi  için hazırlanan çizelge ekte gönderilmektedir.
Not: Kredi hesaplanmasında dersin AKTS değeri esas alınması gerekmektedir.
        Toplam Kredi hesaplanmasında yarıyıllık eğitim veren birimlerde 30 AKTS, Yıllık eğitim veren birimlerde 60 AKTS esas alınmalıdır.
        Yarıyıllık eğitim veren birimlerde Katkı payı/öğrenim ücretinin yarısı;  yıllık eğitim veren birimlerde katkı payı /öğrenim ücretinin  tamamı  alınmalıdır.
Ayrıca aşağıdaki linkte detaylı bilgiyi bulabilirisiniz.

Hesaplama yöntemi için tıklayınız.