CERAMIC LABORATORYSERAMİK LABORATUVARI


1

2

3

4

5

6

Mevcut Cihazlar,
  1. Laboratuar Fırını (max.1320°C)
  2. Uygulama Fırını (max.1050°C)
  3. Hassas terazi
  4. Piknometre
  5. Ford Cup No.4
  6. Etejer Değirmen
  7. Jet Değirmen
  8. Hidrolik pres
  9. Elek baskı düzeneği
Yapılan Testler
1.      Pişmiş numunenin su emme tayini (TS EN ISO 10545-3’e göre)
2.      Pişmiş ve ham numunenin boyut değişimi değerleri (TS 3451’e göre)
3.      Gövde ve sır örneklerinin yoğunluk tayini
4.      Gövde ve sır örneklerinin viskozite tayini
5.      Gövde ve sırlı örneklerin farklı derecelerde fırınlanması
6.      Gövde ve sır reçete oluşturma çalışmaları