HİDROJEOLOJİ MODELLEME LABORATUVARI

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TORBALI MESLEK YÜKSEKOKULU

HİDROJEOLOJİ ÇALIŞMA GRUBU VE MODELLEME LABORATUVARI

HİDROJEOLOJİ GRUBU

Prof. Dr. Sacit ÖZER

Okul Müdürü

Prof. Dr. Celalettin ŞİMŞEK

Hidrojeoloji

Prof. Dr. Niyazi AKSOY

Jeotermal Sistem

Yrd. Doç. Dr. Zülfü DEMİRKIRAN

Jeolojik Modelleme

Öğr. Gör. Feride ÖZYOL

Veri Tabanı Oluşturma

Osman ERDEMİRTEKİN

Teknik Personel

Kemal TURĞUT

Bilgisayar Teknik Personeli

EKİPMANLAR

Arazi Ekipmanları

 •  Yüzey ve yeraltı suyu örnekleme kitleri
 • Suların fiziksel parametrelerini ölçen arazi kitleri
 • Manuel yeraltı suyu seviye ölçüm ekipmanı
 • 3 adet Gözlem kuyusu açan sondaj makinesi
 • Arazi basınçlı ve basınçsız permeabilite deney düzeneği
 • Pompa testi deney düzeneği
 • Slug test deney düzeneği
 • 1 adet dalgıç pompa
 • 1 adet jeneratör
 • 1 Adet kuyu geliştirme kompresörü
 • 3 adet limnigraf
 • 1 adet izleyici deneyi için flurometre cihazı

Laboratuvar Ekipmanları

 •  Su ve sondaj çamur laboratuar ekipmanları
 • Laboratuar Sarf malzemeleri
 • Suların pH, EC, sıcaklık, TDS, CI, HCO3 ve CO3 parametrelerinin yerinde ölçümü
 • Vakum Pompası
 • Viskozimetre
 • Etüv

Modelleme Laboratuarı

 •  Merkezi sistem modelleme laboratuvarı
 • Visual ModFLOW Flex; Yeraltısuyu akımı modelleme programı
 • ArcGIS (10.1): Cografik Bilgi Sistem programı
 • Rockworks 15: 3D jeolojik modelleme programı
 • Petrasim Tough2
 • Aquifer Test Pro.2011: Pompaj deney verilerinin değerlendirilmesi
 • AquaCHEM: Su Kimyası değerlendirme programı

ÇALIŞMA ALANLARI

 •  Büyük Nehir Havza veya bölgesel ölçekli hidrolojik, hidrojeolojik ve hidrojeokimyasal çalışmalar
 • Jeotermal araştırmaları ve rezervuar modellemesi
 • Su teminine yönelik çalışmalar
 • Akiferlerin karakterizasyonu
 • Arazi permeabilite deneyleri
 • Yerbilimlerinde CBS uygulamaları
 • Jeolojik ve akiferlerin 3D modellenmesi
 • Tehlikeli atıkların yer seçiminin yapılması
 • Uzun dönem yeraltı suyu izleme çalışmaları
 • İzleyici çalışmaları
 • Su ve toprak kirliliğinin araştırılması ve CBS ortamında haritalanması
 • Yeraltı suyu kirliliğinin ve akımının modellenmesi
 • Su kaynaklarının korunmasına yönelik CBS tabanlı arazi kullanımının planlanması

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın