DOĞAL YAPI TAŞLARI TEKNOLOJİSİ


Dokuz Eylül Üniversitesi Doğal Yapı Tasları Teknolojisi Bolumu, nitelikli teknikerlerin yetiştirilmesi basta olmak üzere, ülkemizin önemli doğal tas potansiyeline sahip olduğu Ege Bölgesindeki doğal tasların çıkarılması, işletilmesi, pazarlanarak ekonomiye kazandırılması, doğal tasla ilgili problemlere çözüm getirilmesi ve Ar-Ge faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla Dokuz Eylül Üniversitesi Torbalı Meslek Yüksekokulu bünyesinde 1993 yılında kurulmuştur. Her yıl yaklaşık 35 öğrenci alınmaktadır.  Zorunlu seçmeli tüm dersleri ve stajları başarı ile tamamlayanlar “Doğal Yapı Tasları Teknolojisi Teknikeri” olarak mezun olmaktadır. Halen 1 Doçent, 1 Yardımcı Doçent ve 3 Öğretim Görevlisi bolümde görev yapmaktadır. Bölümümüzde yürütülen akademik çalışmalar özellikle kaya mekaniği, mermer ve Agrega teknolojileri, ocak işletme ocak ve fabrika rehabilitasyonu, doğal tasın Mimari tasarım ve uygulaması, mozaik oyma-kabartma ve heykel alanlarında Yoğunlaşmaktadır. Bolum Doğal tas madenciliği, teknoloji ve kullanımı Konularında uygulamalı eğitime dayalı Teknikerler yetiştirmektedir.