MİSYON VE VİZYON | Dokuz Eylül Üniversitesi Torbalı Meslek Yüksekokulu

MİSYON VE VİZYON

Misyon:
Üniversite-endüstri işbirliğine dayalı çağdaş eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri yürüten, tüm bu çalışmaları ulusal ve uluslararası ilişkilerle geliştirerek sürdürebilir kılan, ulusal alanda önde gelen, Dünyada ve Türkiye’de saygın bir eğitim kurumu olmaktır.

Vizyon:
Evrensel değerler ışığında, bilim, teknoloji ve kişisel birikimlerden yararlanarak ulusal ve uluslararası düzeyde hizmet verebilecek donanıma sahip, çağdaş eğitim ve araştırma stratejilerinin oluşturulması ve uygulamasında önde gelen, Dünyada yetkinliği kabul edilen nitelikli insan gücü yetiştirmektir.