Sondaj Teknolojisi Programı Tanıtım


SONDAJ TEKNOLOJİSİ PROGRAMI

Program Tanıtımı

Dokuz Eylül Üniversitesi Sondaj Teknolojisi Bölümü, nitelikli sondaj teknikerlerin yetiştirilmesi amacıyla Dokuz Eylül Üniversitesi Torbalı Meslek Yüksekokulu bünyesinde 1993 yılında kurulmuştur. Program, Sondajcılık Programı adı altında kurulmuş olup 2009 yılında şimdiki ismini almıştır. Son yıllarda ülkemizde jeotermal, maden, yeraltı suyu, petrol arama sondajcılığı önemli bir yere gelmiştir. Bu bağlamda bilimsel temellere dayalı teknik eleman ihtiyacını karşılamak ve sondajcılık sektörünün problemlerine çözüm geliştirmek bölümün en önemli hedefidir. Sektörün eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla her yıl yaklaşık 40 öğrenci alınmaktadır. Programımız örgün eğitim kapsamında olup eğitim dili Türkçe dir. Zorunlu-seçmeli tüm dersleri ve stajları başarı ile tamamlayanlar ” Sondaj Teknolojisi Teknikeri ” olarak mezun olmaktadır. Programımızda yürütülen akademik çalışmalar özellikle jeotermal, çevre kirliliği, maden sondajcılığı ve sondaj teknolojisi alanlarında yoğunlaşmaktadır. Bölümümüz jeotermal, petrol, maden, yer altı suyu, zemin araştırma sondajcılığı konularında uygulamalı eğitime dayalı teknikerler yetiştirmektedir.

Programımızın hedefleri;

 • Evrensel değerler ışığında, bilim, teknoloji ve kişisel birikimlerden yararlanarak uluslararası düzeyde hizmet verebilecek donanıma sahip teknikerler yetiştiren, çağdaş eğitim ve araştırma stratejilerinin oluşturulması ve uygulamasında önde gelen, dünyada yetkinliği kabul edilen bir bölüm olmak.
 • Teknikerlere sondaj teknolojisi konusunda teknik beceri kazandırmak, sondajın gerçekleştirilmesinden, çevrenin ve doğal yaşamın korunmasına, sondajda verimliliğin arttırılmasına, sondaj maliyetinin düşürülmesine yönelik ön bilgiler vermek sondaj faaliyetlerini bilimsel temellere oturtmuş dinamik teknik elemanlar yetiştirmek.

Bu hedefler doğrultusunda, programın temel dersleri Topografik ve Jeolojik Harita Bilgisi, Jeoloji ve Kayaç Bilgisi, Hidrojeoloji, Sondaj Uygulamaları, Kaya Mekaniği, Sondaj Çamurları, Pompa Bilgisi, Sondaj Tekniği dir. Laboratuvar dersleri kapsamında Kaya mekaniği laboratuvarı, Zemin mekaniği laboratuarında kayaçların mikroyapısal, fiziksel ve mekanik özellikleri uygulamalı olarak gösterilmektedir. Sondaj ekipmanları ile uygulamalı sondaj eğitimi de verilmektedir. Program, Bologna Süreci kapsamında iyileştirme ve özdeğerlendirme çalışmalarını yürütmektedir.

 

Program Çıktıları

 1. Matematik, fen ve analitik bilgilerini kullanabilir
 2. Sondaj teknolojisi ile ilgili temel kavramlarını bilir
 3. Sondaj makinelerini ve ekipmalarını tanır ve makine kullanabilir
 4. Kuyu ile ilgili sorunları tanımlayabilir ve çözüm üretebilir
 5. Formasyona uygun ekipman seçebilir
 6. Arazi deneylerini yapabilir
 7. Bir sondaj projesini anlar ve uygulayabilir
 8. İş güvenliği, insan sağlığı ve çevre koruma ile ilgili tedbirleri bilir ve uygular
 9. Bilgi teknolojilerini ve iletişim araçlarını kullanabilir
 10. Ekip çalışmasına yatkındır, yaratıcıdır

 

Programın Yüksekokuldaki Alt Yapısı

Sondaj Makinelerimiz

 

Dünyada sondaj

 

Sondaj Çamuru Laboratuvarımız

 • Fann viskozimetresi
 • Marsh hunisi
 • Kum kiti
 • Çamur terazisi
 • pHmetre
 • Aktif Katı Tayini (metilen mavisi)
 • Su Kaybı Deney Düzeneği

 

Programdan Mezun Olanların Çalışma Olanakları

Sondaj Teknolojisi Programı mezunları jeotermal, petrol, maden, yer altı suyu, zemin araştırma sondajcılığı konularında çalışan firmalarda ve kamuda istihdam edilmektedirler.

Sondaj Teknolojisi Ön Lisans Programı mezunları ayrıca ÖSYM’nin düzenlediği Dikey Geçiş Sınavı ile Jeofizik, Jeoloji Mühendisliği, Petrol ve Doğal Gaz Lisans Bölümlerine geçiş yapabilirler.

 

Bölüm Öğretim Elemanları
Ünvanı ,Adı ,Soyadı Email Telefon (Dahili) Uzmanlık Alanları
Doç. Dr. Yıldızay AYYILDIZ

(Program Başkanı)

yildizay.ayyildiz@deu.edu.tr 129 Kimya ve Fen Eğitimi
Öğr. Gör. Feride ÖZYOL  feride.ozyol@deu.edu.tr 159 Sondaj Çamurları


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast