Kaynak Teknolojisi Programı Tanıtımı


 

KAYNAK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI

Program Tanıtımı

Kaynak Teknolojisi Programı, 2020 yılında gelişen endüstri ve teknolojiye uyumlu, teorik ve uygulamalı eğitim bilgisi ile donatılmış, yüksek düzeyde mesleki beceriye sahip, karşılaştığı problemlere hızlı ve pratik çözümler üretebilen imalat sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli ara eleman yetiştirme amacı ile kurulmuştur. Her yıl yaklaşık 40 öğrenci almayı hedeflemiş olup, tüm dersleri ve stajları başarı ile tamamlayanlar Kaynak Teknolojisi Programından mezun olmaktadır.

Misyonumuz

Çağdaş mesleki ve teknik eğitimin gerektirdiği teknolojik bilgi ve donanıma sahip, problem çözme yetkinliğine sahip insan odaklı kaynak teknikerleri yetiştirmektir.

Vizyonumuz

Mezunlarının sahip olduğu mesleki yetkinlik ve yenilikçi bakış açısı ile Türkiye sanayisi ve iş dünyasında öncelikli olarak tercih edilen bir program olmaktır.

Program Çıktıları

 1. Matematik, fen ve analitik bilgilerini kullanır.
 2. Kaynak yöntemlerine dair teorik ve pratik bilginin yanı sıra, kaynak teknolojisi ile ilgili temel kavramları bilir.
 3. Kaynak muayene tekniklerini bilir, analiz eder ve çıkan sonuçları yorumlayabilir.
 4. Kaynak tekniğine dair problemleri tanıma, çözüm önerisi sunma ve pratik çözümler geliştirme becerisi sağlar.
 5. Teknik resim çizme, okuma ve kendi mesleğinde ihtiyaç duyduğu konularda kullanabilmesini sağlar.
 6. Kaynaklı konstrüksiyon projelerini okuma, imalat sürecini planlama ve standartlara uygun kaynak uygulamasının planlamasını yapar.
 7. Malzeme türlerini tanıma, malzeme seçimi yapabilme, uygun ısıl işlem ve imalat tekniği seçimini yapabilme yetkinliği sağlar.
 8. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincini kazanır.
 9. İş güvenliği, insan sağlığı ve çevre koruma ile ilgili tedbirleri bilir ve uygular.
 10. Bilgi teknolojilerini ve iletişim araçlarını kullanabilir.
 11. Ekip çalışmasına yatkındır, yaratıcıdır, kolay iletişim kurar.
 12. Girişimcilik, ar-ge, inovasyon ve sanayi devrimi gibi konularda farkındalık sahibi olur.

 

Programın Yüksekokuldaki Alt Yapısı

Programımıza ait derslerin yürütülmesi için yeterli düzeyde derslik ve bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır. Ders uygulamaları için yeni ve modern imkanlara sahip kaynak laboratuvarı kurulum çalışmaları hızla devam etmektedir. Bunun yanı sıra mevcutta 250 m2 lik alanda atölye alt yapı oluşturma olanağımız da bulunmaktadır.

 

Programdan Mezun Olanların Çalışma Olanakları

Kaynak Teknolojisi Programı mezunları, kaynaklı imalat faaliyeti içeren metal ve makine sanayi, çelik konstrüksiyon tasarım ve imalatı yapan firmalar, demir-çelik ve demir dışı metal sektörü, otomotiv ve otomotiv yan sanayilerinde, raylı sistemler ve enerji ve boru hatlarının yanı sıra kaynak makinesi imalatı yapan firmalarda çalışabilirler.

 

Bölüm Öğretim Elemanları
Adı-Soyadı E-mail Telefon

(Dahili)

Uzmanlık Alanları
Doç. Dr. Tuncay DİKİCİ

(Bölüm Başkanı)

tuncay.dikici@deu.edu.tr 191 Malzeme Bilimi, Yüzey İşlemler, Tasarım ve İmalat, İmplant, Mekanik Özellikler
Öğr. Gör. Murat ELİBÜYÜK

(Program Başkanı)

murat.elibuyuk@deu.edu.tr 118 Mekanik Tesisat , Yenilenebilir Enerji Kaynakları , İmal Usulleri , Bilgisayar Destekli Tasarım
Öğr. Gör. Dr. Sinan ÖNDER sinan.onder@deu.edu.tr 154 Eklemeli İmalat, Malzeme Bilimi, Mekanik Karakterizasyon, Malzemelerde Dayanım Arttırma Yöntemleri

 

 

 

 

 


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast