DOĞAL YAPI TAŞLARI TEKNOLOJİSİ


Dokuz Eylül Üniversitesi Doğal Yapı Taşları Teknolojisi Bölümü, nitelikli teknikerlerin yetiştirilmesi başta olmak üzere, ülkemizin önemli doğal taş potansiyeline sahip olduğu Ege Bölgesindeki doğal taşların çıkarılması, işletilmesi, pazarlanarak ekonomiye kazandırılması, doğal taşla ilgili problemlere çözüm getirilmesi ve Ar-Ge faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla Dokuz Eylül Üniversitesi Torbalı Meslek Yüksekokulu bünyesinde 1993 yılında kurulmuştur. Her yıl yaklaşık 35 öğrenci alınmaktadır.  Zorunlu seçmeli tüm dersleri ve stajları başarı ile tamamlayanlar “Doğal Yapı Taşları Teknolojisi Teknikeri” olarak mezun olmaktadır. Halen 2 Doçent ve 2 Öğretim Görevlisi bölümde görev yapmaktadır. Bölümümüzde yürütülen akademik çalışmalar özellikle kaya mekaniği, mermer ve Agrega teknolojileri, ocak işletme ocak ve fabrika rehabilitasyonu, doğal taşın Mimari tasarım ve uygulaması, mozaik oyma-kabartma ve heykel alanlarında yoğunlaşmaktadır. Bölüm Doğal taş madenciliği, teknoloji ve kullanımı konularında uygulamalı eğitime dayalı Teknikerler yetiştirmektedir.


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast