Doğal Yapı Taşları Teknolojisi Programı Tanıtımı


DOĞAL YAPI TAŞLARI TEKNOLOJİSİ PROGRAMI

Program tanımı 

Doğal Yapı Taşları Teknolojisi Programı Mermer Sektöründe istihdam edilmek üzere, çok çeşitli doğaltaşların  mermer ocağından nihayi ürün aşamasına gelinceye kadar yapılan tüm işlemler için, teknolojik gelişmeleri önceleyerek uygulamalı eğitim vermeyi, sektörün ivedi olarak ihtiyaç duyduğu gerekli bilgi, beceri ve yetkinliğe sahip teknik insan yetiştirmeyi  amaçlamaktadır.

 

Ülkemizde doğaltaş-mermer işletmeciliği ve üretimi tüm madencilik alanı içerisinde en yaygın sektördür. Toplam maden ihracatının yarısını karşılayan doğaltaş-mermer sektörü; Çok sayıda mermer ocağı, fabrika, atölye, mermer makineleri, sarf malzemeleri gibi üretim tesislerine sahip olmakla birlikte, mermerin mimarı-tasarımsal üretimi, hazır satış alanları, ana üretimden geriye kalan mermer artıkların üretimi gibi işletmelerde mevcuttur. Yetişmiş teknikerlere son derece ihtiyaç duyan bu işletmelerde, Üniversitemiz Doğal Yapı Taşları Teknolojisi Bölümünden mezun olan genç teknikerler, kendilerini daha iyi noktalara taşıma imkanına sahip olmaktadırlar.

 

Diğer taraftan Dokuz Eylül Üniversitesi Torbalı Meslek Yüksekokulu Doğal Yapı Taşları Teknolojisi Bölümünün, sahip olduğu geniş altyapı ve çeşitli mermer loboratuvarları ile evrensel değerler ışığında, bilim ve teknolojiden yararlanarak, mermer sektörünün her alanda doğal taşla ilgili problemlerine çözüm getirmek, farklı projeler ve Ar-Ge faaliyetlerinin yürütülmesi akademik olarak temel hedeflerindendir.

 

Dokuz Eylül Üniversitesi Torbalı Meslek Yüksekokulu bünyesinde 1993 yılında Türkiye’de ilk kurulan programlardan biri olan Doğal Yapı Taşları Teknolojisi Bölümünü, Mermercilik Programı adı altında kurulmuş olup 2009 yılında şimdiki ismini almıştır.

 

Her yıl yaklaşık 60 öğrenci alma imkanına sahip olan Doğal Yapı Taşları Teknolojisi Programı, örgün eğitim kapsamında olup %100 Türkçe dilinde eğitim verilmektedir. Ders geçme sistemleri ile eğitim – öğretim yapılır. Bağıl not değerlendirme sistemi uygulanır. Zorunlu-seçmeli tüm dersleri ve stajları başarı ile tamamlayanlar mezun olmaktadır.

 

Programda öğrencileri eğitimleri sırasında, okula ait olan mermer atölye ve fabrikanın yanısıra, doğaltaş kayaç laboratuvarı, Mermer,  Kaya Mekaniği, Mikroskop laboratuvarı olanaklarından faydalanabilmektedir. Diğer taraftan, okul kampüsüne yakın çok sayıda mermer üretim fabrikası ve atölyelerinden de yeni teknolojik gelişmeleri izleyebilme bakımından yararlanabilmektedir.

 

Dokuz Eylül Üniversitesi- Torbalı Meslek Yüksekokulu ve “Europäisches Fortbildungzentrum für das Steinmetz- und Steinbildhauerhandwerk” Uluslararası Gençlik Değişim Ortaklığı bulunmaktadır. Bu kapsamda program öğrencileri her yıl Wunsiedel’de uygulamalı Taş Yontu ve restorasyon konusunda eğitim alabilmektedir. Eğitim kapsamında başarılı öğrenciler içinden, aynı okulda Staj yapma imkânı da sunulabilmektedir. Yüksekokulumuz Doğal Yapıtaşları Teknolojisi Programı ile her yıl düzenli olarak dünyanın en büyük Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarlarından biri olan İzmir Marble fuarına katılmakta ve öğrencilerimiz mermer alanında yeni ürün ve makine teknolojilerini yerinde takip edebilmektedirler.

Misyon

“Gerçekleştirdiği eğitim ve bilimsel araştırmalar yoluyla insanlığın ekonomik, kültürel ve sosyal zenginliğini artırmak kapsamında, doğaltaş –mermer sektöründe ulusal ve uluslararası alanda çalışabilecek her yönü ile yetkin bireyler yetiştirmektir’’

Vizyon

“Girişimcilik ve yenilikçilik alanında geleceğe yön veren; eğitim ve bilim merkezi bir üniversite vizyonu ile, çağı bütün yönleri ile takip eden ve bu çerçevede eğitim vererek insan yetiştiren bir kurum olmak. ”

 

Program Çıktıları

 

1-Matematik, fen ve analitik bilgilerini kullanır.

2-Doğal Taş olarak kullanılan kayaç malzemesinin (hammaddenin) temel özeliklerini tanımlar

3-Doğal Taş üretim sürecinde kullanılan ilgili makine ve ekipmanları tanır, enerji, sarf malzemeleri ve benzeri kaynakların tasarruflu bir şekilde kullanabilir.

4-Doğal Taş Fabrika, atölye ve ocaklarda işletme aşamasında uygun şekilde düzenini sağlar.

5-Doğal Taşların genel standartları, kalite sınıflarını bilir.

6-Doğal Taş üretiminde isteğe bağlı mamul ve yarı mamul ürün elde edilmesini bilir.

7-Kullanıma uygun doğal taş seçimi, tasarım ve montaj uygulaması yapar.

8-İş güvenliği, insan sağlığı ve çevre koruma ile ilgili tedbirleri bilir ve uygular

9-Bilgi teknolojilerini ve iletişim araçlarını kullanır.

10-Ekip çalışmasına yatkındır, yaratıcıdır.

Programın Yüksekokuldaki Alt Yapısı

Programdan Mezun Olanların Çalışma Olanakları

Günümüzde, Ülkemizin en önemli madencilik alanını doğaltaş-mermer sektörü oluşturmaktadır. Yıllık ortalama 2 milyar dolar ihracat yapabilen sektörde; Çok sayıda mermer ocağı, fabrika, atölye, mermer makineleri üreticileri, sarf malzemeleri gibi üretim tesislerine sahiptir. Diğer taraftan, mermerin mimarı-tasarımsal üretimi, taş yontular, mermer mozaik, hazır satış alanları-mermer satış ve pazarlama, ana üretimden geriye kalan mermer artıkların üretimi gibi işletmeler gibi pek çok alanda, yetişmiş-mezun teknikerler çalışma olanağına sahiptir.

 

 

Bölüm Öğretim Elemanları
Ünvanı, Adı, Soyadı Email Telefon

(Dahili)

Uzmanlık Alanları
 Öğr. Gör. Dr. Ramazan HACIMUSTAFAOĞLU

(Program Başkanı)

ramazan@deu.edu.tr 169 Doğaltaş-Mermer Arama ve Üretim Teknolojileri / Mermer Ocak Teknolojileri /Mermer Petrografisi ve Kimyası / Antik Kent ve Yapılarda Doğaltaş ve Seçimi
Öğr. Gör. Elanur GÜNER elanur.guner@deu.edu.tr 121 Doğaltaş / Süs Taşları / Kuyumculuk / Takı tasarımı / Gemoloji / Bilgisayar Destekli Tasarım / El Sanatları
Öğr. Gör. Tamer ERSOY tamer.ersoy@deu.edu.tr 164 Temel sanat eğitimi / seramik biçimlendirme teknikleri / Resim ve Heykel

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast