Endüstriyel Cam ve Seramik Programı Ders Tanıtımı


ENDÜSTRİYEL CAM VE SERAMİK PROGRAMI

 

Program Tanıtımı

Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstriyel Cam ve Seramik Bölümü 2002 yılında kurulmuştur. Program, Endüstriyel Seramik Programı adı altında kurulmuş olup 2009 yılında şimdiki ismini almıştır. Zorunlu-seçmeli tüm dersleri ve stajları başarı ile tamamlayanlar mezun olmaktadır. Programımız örgün eğitim kapsamında olup eğitim dili Türkçedir. Her yıl yaklaşık 20 öğrenci alınmaktadır. Programda, gelişmekte olan cam ve seramik sektörü için ara eleman yetiştirilmektedir. Sektörde, seramik mühendisleri ile vasıfsız elemanlar arasında, son teknolojik gelişmelere uygun olarak yetiştirilmiş eğitimli teknikerlere ihtiyaç vardır. Endüstriyel Cam ve Seramik Bölümü bu ihtiyaca cevap vermektedir. Seramik ve cam sektöründe teknolojik gelişmeleri izleyen, iş disiplinine sahip, ilgili araç gereç ve malzemeyi kullanabilen Endüstriyel Cam ve Seramik Teknikeri, mühendisler ile vasıfsız elemanlar arasındaki boşluğu doldurarak, üretim sürekliliğinin sağlamasında kalite ve kapasitesinin artmasına neden olacaklardır.

Misyonumuz

Endüstriyel Cam ve Seramik programının misyonu; çağdaş eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerini yürüten, ulusal alanda önde gelen saygın bir program olmaktır.

Vizyonumuz

Endüstriyel Cam ve Seramik programının vizyonu; evrensel değerler ışığında, bilim, teknoloji ve kişisel birikimlerden yararlanarak ulusal ve uluslararası düzeyde hizmet verebilecek donanıma sahip, çağdaş eğitim ve araştırma stratejilerinin oluşturulması ve uygulamasında önde gelen, yetkinliği kabul edilen nitelikli insan gücü yetiştirmektir.

 

Program Çıktıları

  1. Matematik, fen ve analitik bilgilerini ilgili deneylerde uygular.
  2. Seramik ve cam teknolojileri hakkında temel kavramları bilir.
  3. Seramik ve cam hammaddelerini tanır, temel özelliklerini bilir.
  4. Gövde ve sır reçeteleri oluşturabilir ve geliştirebilir.
  5. Konusu ile ilgili deneysel çalışmaları yürütebilir ve mesleki etik kurallarına uyar.
  6. Kalite kontrol ve araştırma-geliştirme çalışmalarını yapabilir.
  7. Seramik ürünlerin tasarımını yapabilir.
  8. İş güvenliği, insan sağlığı ve çevre koruma ile ilgili tedbirleri bilir ve uygular
  9. Bilgi teknolojilerini ve iletişim araçlarını kullanabilir.
  10. Ekip çalışmasına yatkındır, yaratıcıdır, kolay iletişim kurar.

 

Programın Yüksekokuldaki Alt Yapısı

Mevcut Cihazlar:

1.Laboratuvar Fırını (max.1320°C)

2.Uygulama Fırını (max.1050°C)

3.Mukavemet cihazı

4.Hassas terazi

5.Piknometre

6.Ford Cup No.4

7.Etejer Değirmen

8.Jet Değirmen

9.Hidrolik pres

10.Elek baskı düzeneği

 

Yapılan Testler :

1.Pişmiş numunenin su emme tayini

2.Pişmiş ve ham numunenin boyut değişimi değerleri

3.Gövde ve sır örneklerinin yoğunluk tayini

4.Gövde ve sır örneklerinin viskozite tayini

5.Gövde ve sırlı örneklerin farklı derecelerde fırınlanması

6.Gövde ve sır reçete oluşturma çalışmaları

Yüksekokul ve Ülkemizden örnekler

Programdan Mezun Olanların Çalışma Olanakları

Program mezunlarımız özel ve kamu alanlarında, tekniker olarak Seramik Üretim Fabrikaları, Cam Üretim fabrikaları, Refrakter fabrikaları, Demir-Çelik fabrikaları, Seramik Atölyelerinde istihdam edilmektedirler.

 

Bölüm Öğretim Elemanları
Ünvanı ,Adı ,Soyadı Email Telefon (Dahili) Uzmanlık Alanları
Prof. Dr. İlker ÖZKAN (Program Başkanı ) ilker.ozkan@deu.edu.tr 145 Seramik Üretimi, Geleneksel Seramik Teknolojisi, Bor İçerikli Seramiklerin Yüksek Sıcaklık Korozyon Davranışları
Prof. Dr. Tolga GÖK tolga.gok@deu.edu.tr 147 Fizik eğitimi.
Öğr. Gör. Meral OĞUZÜLGEN meral.oguzulgen@deu.edu.tr 178 Temel Sanat Eğitimi, Sanatsal Seramik

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast