Madencilik Teknolojisi Programı Tanıtımı


MADENCİLİK TEKNOLOJİSİ  PROGRAMI

Program Tanıtımı

Madenlerimizin ekonomik ve verimli şekilde, çevre bilinciyle işletip, dünya ve ülke ekonomisine kazandırılması günümüzde büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, madenlerin bulunup, uygun teknolojik yöntemlerle işletilip, cevher hazırlama ve zenginleştirme yöntemleri kullanarak endüstrinin ihtiyacı olan hale getirilmesi son derece önemlidir. Dolayısıyla madencilik sektörünün, nitelikli, gelişmelere uyum sağlayabilen, iş disiplinine sahip, ilgili araç, gereç ve malzemeyi kullanabilen, mühendis ile işçi arasındaki mesleki boşluğu doldurabilecek eğitimli ara elemanlara ihtiyacı vardır. Bu nedenlerle, DEÜ Torbalı Meslek Yüksekokulunda “Maden Teknolojisi” programı 2014 yılında kurulmuştur. 2020 yılında 30 öğrenci ile eğitime başlamayı planlamaktadır. Öğrencilerimiz mezun olduklarında “Maden Teknikeri” unvanını alacaklardır. Öğrenciler sayısal ve sosyal içerikli temel derslerin yanı sıra madenlerin tanınması, aranması, işletilmesi, hazırlanması ve zenginleştirilmesine yönelik mesleki konuları öğrenirler. Ayrıca, laboratuvar ve arazi uygulamaları ile mesleki becerilerini arttırırlarken, yılsonu stajlarıyla da öğrendiklerini pratikte uygulama ve inceleme imkânı bulurlar. Mezun olan öğrencilerimiz madencilik ile ilgili kamu ve özel sektörde iş bulabilirler.

Program Çıktıları

1 : Matematik, fen ve analitik bilgilerini madencilikle ilgili deneylere uygular.
2 : Maden teknolojisi hakkında temel kavramları bilir.
3 : Madenleri tanır ve temel özelliklerini bilir.
4 :  Madenlerin aranmasını ve üretim yöntemlerini bilir.
5 :  Madenlerin hazırlanması/zenginleştirilmesi için uygun yöntemleri bilir.
6 :  Madenlerin üretimi ve hazırlanması/zenginleştirilmesi ile ilgili makine-ekipmanı bilir.
7 :  Maden teknolojisi ilgili laboratuvar deneylerini uygulayabilir ve rapor haline getirebilir.
8 :  İş güvenliği, insan sağlığı ve çevre koruma ile ilgili tedbirleri bilir ve uygular
9 : Bilgi teknolojilerini ve iletişim araçlarını kullanabilir.
10 : Ekip çalışmasına yatkındır, yaratıcıdır, kolay iletişim kurar.

Programın Yüksekokuldaki Alt Yapısı

Yüksekokulumuz, kütüphane, kantin, futbol sahası, modern donanımlı derslikleri, 250 kişilik konferans salonu ile eğitim için kaya mekaniği laboratuvarı, sondaj uygulama santiyesi, Cevher hazırlama ve zenginleştirme laboratuvarı, jeoloji ve Mikroskop laboratuvarı ile eğitim yapmaktadır.

Programdan Mezun Olanların Çalışma Olanakları

Programdan mezun olan Maden Teknikerlerimiz kamu ve özel sektörlerin madencilik ile ilgili kuruluşlarında Maden Teknikeri olarak çalışabilirler.

 

Programda Görevli Akademik personel

Bölüm Öğretim Elemanları
Ünvanı ,Adı, Soyadı Email Telefon (Dahili) Uzmanlık Alanları
Prof. Dr. Ece Kılınç AKSAY ece.kilinc@deu.edu.tr 161 Cevher Hazırlama ve Zenginleştirme
Doç. Dr. Vehbi ÖZACAR

(Program Başkanı)

vehbi.ozacar@deu.edu.tr 156 Maden Mekanizasyonu ve Maden Sondajları
Öğr. Gör. Kamil BOSTANCI kamil.bostanci@deu.edu.tr 155 Kimya
Öğr. Gör. Hasan Eray YAMAN hasaneray.yaman@deu.edu.tr 127 Kaya mekaniği, Delme-Patlatma, Açık ve Kapalı Maden İşletme Planlaması

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast