Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı Tanıtım


SİVİL SAVUNMA VE İTFAİYECİLİK PROGRAMI

Program Tanıtımı

Sivil savunma ve itfaiyecilik Programı kamu ve özel sektörde itfaiye konusunda yetişmiş ve yetkinlik kazanmış teknikerler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.  Bu kapsamda, Torbalı Meslek Yüksekokulu gerek alt yapısı gerekse İzmir İline yakınlığı ile eğitim açısından büyük fırsatlar sunmaktadır. Günümüzde insan hayatında riskler yangınla mücadele, koruma ve yangın sonrası alınacak önlemler konusunda en önemli rolü itfaiyeciler oynamaktadır. Ayrıca, doğal afetler sonrasında meydana gelen arama-kurtarma faaliyetlerini de gerçekleştirmektedirler. Ülkemizde özellikle orman, sanayi ve konut yangınları, doğal afetlerde arama kurtarma faaliyetlerinde yetişmiş insan gücüne ihtiyaç bulunmaktadır. Özellikle her geçen gün nüfusun arttığı Ege Bölgesi ve Ülkemizde  bu programda yetişecek öğrencilere ihtiyaç bulunmaktadır.

Programın Amacı

Dokuz Eylül Üniversitesi Torbalı Meslek Yüksekokulu Sivil savunma ve itfaiyecilik programının temel amacı, sivil savunma ve itfaiyecilik alanında özellikle Ege Bölgesinde ve ülkemiz sanayi kuruluşlarının, gerekse itfaiye teşkilatlarının ihtiyaçlarını karşılayabilecek yeterlilik ve yetkinlikte bireyler yetiştirmektir.

Program en yakın zamanda öğrenci kabulü ile eğitim ve öğretimine başlayacaktır


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast