Coğrafi Bilgi Sistemleri Tanıtım


COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ PROGRAMI

 Program Tanıtımı

Coğrafi Bilgi Sistemleri Programı gelişen bilgisayar teknolojisi ve tüm konumsal verilerin bazı programlar ile veri tabanının oluşturulması, verilerin yönetimi, konumsal verilerin karar vericilerin istediği şekilde haritalandırılması, olası sorunların belirlenmesi ve sorunların çözümü gibi konularda yetkin teknikerlerin yetiştirilmesini amaçlamaktadır.  Son zamanlarda şehir ve Bölge Planlama çalışmalarında, belediye ve diğer disiplinlerde Coğrafi Bilgi Sistemleri konusunda yetişmiş elemana ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle, Şehir Bölge Planlama, Jeoloji, Maden, Çevre, Ziraat, Ormancılık ve bilimsel çalışmalarda yoğun kullanılan veri tabanlarının oluşturulması ve analizinde yetişmiş teknikerlere yoğun ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kapsamda, ülkemizdeki bu ihtiyacı karşılamak amacıyla Dokuz Eylül Üniversitesi Torbalı Meslek Yüksekokulu bünyesinde Coğrafi Bilgi Sistemleri Programı kurulmuştur. Yüksekokulda alt yap olarak kullanılan bilgisayar laboratuvarı, Hidrojeoloji ve Jeoloji modelleme laboratuvarı ile lisanslı programları ile alt yapısı hazırdır.

 

Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kullanım Alanları

 

İş Olanakları

Coğrafi Bilgi Sistemleri Programını mezunları belediye ve diğer kamu kuruluşlarında ve özel sektörde iş bulma şansları bulunmaktadır. Coğrafi Bilgi Sistemleri Programını başarıyla tamamlayan mezunlar; kamu ve özel sektördeki Haritacılık, Hidrolojik Uygulamalar, Jeolojik Uygulamalar, Çevre Mühendisliği Uygulamaları, Madencilik, Ormancılık Uygulamaları, Zirai Uygulamalar, Denizcilik ve Kıyı Yönetimi, Savunma Uygulamaları, Belediye Şehir ve Bölge Planlama gibi geniş bir yelpazede çalışma olanakları vardır. Kurum ve kuruluşların ve özellikle yerel yönetimlerin mekânsal veri üreten birimlerinde ve bilgi işlem birimlerinde çalışma olanağına sahip olabilirler. Mezunlar, ülkemizde hızla gelişen bir sektör olan veri tabanı yönetimi ve konumsal veri tabanı uygulamaları başta olmak üzere tüm bilişim hizmeti noktalarında istihdam edilebilirler.

 


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast