ROCK MECHANICS LABORATORYKAYA MEKANİĞİ LABORATUVARI


TORBALI MYO LABORATUVARLARINDAKİ TÜM CİHAZLAR

 

 

KAYA MEKANİĞİ LABORATUVARIMIZDA YAPILAN DENEYLER

KOD DENEY
KM-1 Kuru Birim Hacim Ağırlık Tayini
KM-2 Doğun Birim Hacim Ağırlık Tayini
KM-3 Porozite Tayini
KM-4 Boşluk Oranı Tayini
KM-5 Ağırlıkça Su Emme Tayini
KM-6 Kaynar Suda Ağırlıkça Su Emme Tayini
KM-7 Don Sonrası Ağırlık Kaybı
KM-8 Özgül Ağırlık Deneyi
KM-9 Tek Eksenli Basınç Deneyi
KM-10 Eğilme Mukavemeti Deneyi
KM-11 Darbe Mukavemeti Deneyi
KM-12 Donma Çözünme Sonrası Tek Eksenli Basınç Deneyi
KM-13 Aşınma (Böhme) Deneyi
KM-14 Petrografik Tanımlama
KM-15 Derin Aşındırma
KM-16 Karot Alımı
KM-17 Agrega Üretimi
KM-18 Blok Numuneden Örnek Hazırlama
CE-1 Petrografik tanımlama EN 12407
CE-2 Yüzey görünüşü Gözle
CE-3 Eğilme dayanımı EN 12372 veya EN 13161
CE-4 Atmosfer basıncında su emme EN 13755
CE-5 Kapiler etkiyle su emme EN 1925
CE-6 Görünür birim hacim kütlesi ve gözeneklilik EN 1936
CE-7 Don etkisine dayanıklılık EN 12371
CE-8 Aşınma direnci EN 14157
CE-9 Dokunulabilirlik Gözle
A-1 Los Angeles Deneyi
A-2 Mikro Deval Deneyi
A-3 Su Emme Tayini
A-4 Elek Analizi
A-5 Tek Eksenli Basınç Deneyi
A-6 Magnezyum Sülfat Deneyi
A-7 Donma Çözülme
A-8 Tane Yoğunluğu Tayini
A-9 Agrega Kırılma Dayanımı
A-10 Agrega Darbe Dayanımı
A-11 Şekil indeksi
A-12 Yassılık İndeksi
A-13 Uzunluk İndeksi
A-14 Metilen Mavisi
EXPERIMENTS IN OUR ROCK MECHANICS LABORATORY

CODE
Experiment
KM-1
Dry Unit Volume Weight Determination
KM-2
East Unit Volume Weight Determination
KM-3
Determination of Porosity
KM-4
Gap Ratio Determination
KM-5
Water Absorption by Weight Determination
KM-6
Determination of water absorption by weight in boiling water
KM-7
Weight Loss After Frost
KM-8
Specific Gravity Test
KM-9
Uniaxial Pressure Test
KM-10
Flexural Strength Test
KM-11
Impact Strength Test
KM-12
Uniaxial Pressure Test After Freezing and Thawing
KM-13
Abrasion Test
KM-14
Petrographic Identification
KM-15
Deep Abrasion
KM-16
Core Drilling
KM-17
Aggregate Production
KM-18
Sample Preparation from Block Sample
CE-1
Petrographic identification EN 12407
CE-2
Surface appearance
CE-3
Flexural strength EN 12372 or EN 13161
CE-4
Water absorption at atmospheric pressure EN 13755
CE-5
Water absorption with capillary effect EN 1925
CE-6
Visible unit volume mass and porosity EN 1936
CE-7
Resistance to frost EN 12371
CE-8
Abrasion resistance EN 14157
CE-9
Touchability
A-1
The Los Angeles Test
A-2
Micro Deval Experiment
A-3
Water Absorption Determination
A-4
Sieve Analysis
A-5
Uniaxial Pressure Test
A-6
Magnesium Sulphate Test
A-7
Freezing Thawing
A-8
Grain Density Determination
A-9
Aggregate Fracture Strength
A-10
Aggregate Impact Resistance
A-11
Shape index
A-12
Flatness Index
A-13
Length Index
A-14
Methylene blue

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast