Geoteknik Program Tanıtımı


GEOTEKNİK PROGRAMI

Program Tanıtımı

Dokuz Eylül Üniversitesi Geoteknik Bölümü, nitelikli teknikerlerin yetiştirilmesi başta olmak üzere, bir deprem bölgesi olan Ege Bölgesindeki zemin etüd çalışmalarının yapılması, zeminin iyileştirilmesi ve Ar-Ge faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla Dokuz Eylül Üniversitesi Torbalı Meslek Yüksekokulu bünyesinde 2000 yılında kurulmuştur. Program, Jeoteknik Programı adı altında kurulmuş olup 2009 yılında şimdiki ismini almıştır. Her yıl yaklaşık 30 öğrenci alınmaktadır. Tüm dersleri ve stajları başarı ile tamamlayanlar Geoteknik Programından mezun olmaktadır. Programımız örgün eğitim kapsamında olup eğitim dili Türkçe’dir. Bölümümüzde yürütülen akademik çalışmalar özellikle kaya mekaniği, zemin mekaniği, arazi deneyleri ve zemin iyileştirme alanlarında yoğunlaşmaktadır. Geoteknik tasarımlar ve doğal malzemelerin deneyleri ve arazi deneyleri konularında uygulamalı eğitime dayalı Teknikerler yetiştirmektedir.

 

Program Çıktıları

  1. Matematik, fen ve analitik bilgilerini geoteknik deneylere uygular
  2. Geoteknik ile ilgili temel kavramları bilir
  3. Araziden örnek alma ve saklama koşullarını bilir.
  4. Deneyde kullandığı kaya, zemin ve beton malzemelerin genel özelliklerini ve deney standartlarını bilir
  5. Projeye uygun deneyleri yapar, laboratuvarın yönetimini ve işletilmesini bilir
  6. Deney sonuçlarının önemini bilir ve mesleki etik kurallarına uyar
  7. Yaptığı deneyleri uygun formlara aktarır ve rapor haline getirir
  8. İş güvenliği, insan sağlığı ve çevre koruma ile ilgili tedbirleri bilir ve uygular
  9. Bilgi teknolojilerini ve iletişim araçlarını kullanabilir
  10. Ekip çalışmasına yatkındır, yaratıcıdır, kolay iletişim kurar

 

Programın Yüksekokuldaki Alt Yapısı

Evrensel değerler ışığında, bilim, teknoloji ve kişisel birikimlerden yararlanarak uluslararası düzeyde hizmet verebilecek donanıma sahip teknikerler yetiştiren, çağdaş eğitim ve araştırma stratejilerinin oluşturulması ve uygulamasında önde gelen, dünyada yetkinliği kabul edilen bir bölüm olmaktır. Teknikerlere, mesleki bilgilerini kullanabilen, problem tanımlayabilen ve çözüm üretebilen, geoteknik etüd raporunun hazırlanmasında gerekli olan laboratuvar ve arazi deneylerini yapabilen dinamik elemanlar yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda, programın temel dersleri Zemin Mekaniği, Yapı Mekaniği, Kaya Mekaniği, Topografik ve Jeolojik Harita Bilgisi, Jeoloji ve Kayaç Bilgisi, Sondaj Tekniği, Hidrojeoloji dir. Laboratuvar dersleri kapsamında Kaya mekaniği laboratuvarı, zemin mekaniği laboratuvarı, mikroskop laboratuvarında kayaçların mikroyapısal, fiziksel ve mekanik özellikleri uygulamalı olarak gösterilmektedir.

 

Programdan Mezun Olanların Çalışma Olanakları

Geoteknik Programı mezunları sektörel olarak maden, zemin etüd, zemin iyileştirme, baraj, tünel projelerinde ve sondaj firmalarında ayrıca devlet kurumlarında istihdam edilmektedir.

Bölüm Öğretim Elemanları
Ünvanı ,Adı ,Soyadı Email Telefon (Dahili) Uzmanlık Alanları
Prof. Dr. Celalettin ŞİMŞEK celalettin@deu.edu.tr 171-181 Hidrojeoloji
Doç. Dr. Hakan ELÇİ  hakan.elci@deu.edu.tr  142 Kaya Mekaniği
Öğr. Gör. Nurcihan TAŞKIN

(Program Başkanı)

nurcihan.taskin@deu.edu.tr 123 Zemin Mekaniği

mailto:hakan.elci@deu.edu.tr


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast