SOIL MECHANICS LABORATORY ZEMİN MEKANİĞİ LABORATUVARI


TORBALI MYO LABORATUVARLARINDAKİ TÜM CİHAZLAR

 

 

                 ZEMİN MEKANİĞİ LABORATUVARIMIZDA YAPILAN DENEYLER

ASTM, D 2217-85/ ASTM,

D 422-63 + ASTM, D 4221-99

Elek Analizi Deneyi+Hidrometre Deneyİ
ASTM D2216 – 10 Su İçeriği Deneyi
ASTM, D 854 – 02 Özgül Ağırlık Deneyi
ASTM, D 4318-10 Likit Limit Deneyi
ASTM, D 4318-10 Plastik Limit Deneyi
ASTM, D 427-04 Rötre Limiti Deneyi
ASTM 2216 Birim Hacim Ağırlık Deneyi
ASTM, D 2166-06 Serbest Basınç Deneyi
ASTM, D 698- 07e1 Kompaksiyon Deneyi
ASTM, D2435-96 Tek Yönlü Konsolidasyon Deneyi
ASTM, D 3080-04 Direk Kesme Deneyi
Düşen Seviyeli Permeabilite Deneyi

ARAZİ DENEYLERİ

Proving Ring Penetrometre

Kanatlı kesici (vane) :El ve 0–3 m arası derinliğe kadar test kapasitesi bulunmaktadır.

Dinamik Penetrasyon (0–3 m arası test kapasitesine sahip)

Plaka Yükleme Testi (400 psi kapasiteli)

Kum Konisi

 

EXPERIMENTS IN OUR SOIL MECHANICS LABORATORY

ASTM, D 2217-85/ ASTM,

D 422-63 + ASTM, D 4221-99

Sieve Analysis Test + Hydrometer Test
ASTM D2216 – 10
Water Content Test
ASTM, D 854 – 02
Specific Gravity Test
ASTM, D 4318-10
Liquid Limit Test
ASTM, D 4318-10
Plastic Limit Test
ASTM, D 427-04
Shrinkage Limit Test
ASTM 2216
Unit Volume Weight Test
ASTM, D 2166-06
Free Pressure Test
ASTM, D 698- 07e1
Compaction Test
ASTM, D2435-96
One Way Consolidation Test
ASTM, D 3080-04
Direct Cutting Test
Falling Level Permeability Test
LAND TESTS

 

Proving Ring Penetrometer
Vane cutter: Hand and has a test capacity up to a depth of 0–3 m.
Dynamic Penetration (with test capacity between 0–3 m)
Plate Loading Test (400 psi capacity)
Sand Cone


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast