LIBRARYKÜTÜPHANE


Dokuz Eylül Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

TORBALI MESLEK YÜKSEKOKULU KÜTÜPHANESİ

Yüksekokulumuz Kütüphanesi 502 m2Alana sahip olup tekli oturma düzenine göre 52 adet oturma bölmesi olan okuma salonu mevcuttur. Okul Kütüphanemizde 2014 Yıl sonu itibari ile mevcut kitap sayımız 1584 adettir

Our School Library has a 502 m2 area and according to the single seating arrangement there are 52 reading rooms with sitting rooms. Our school library has 1584 books as of year-end 2014

Kütüphane 1

Kütüphane

İLİŞİK KESME BELGESİ